hit tracker Nepali Movie - Dhunge Yug - Watch Full Movie Online

Nepali Movie – Dhunge Yug

Dhunge Yug

Watch Nepali Movie Dhunge Yug starring Avon Raj Upreti, Dil krishna Shrestha, Sabina Pokharel, Laxman Tiwari etc.

Nepali Movie : Dhunge Yug
Casts : Avon Raj Upreti, Dil krishna Shrestha, Sabina Pokharel, Laxman Tiwari etc.
Producer :Jeetendra Gajurel
Writer/Director : Madhab Kharel